LOGO
foto foto Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczości
ul. Bakalarska 11, 02-212 Warszawa
do korespondencji ul.Sękocińska 13 lok.4, 02-313 Warszawa
tel.: (22) 846 07 34, (22) 846 51 79 fax: (22) 868 05 41, e-mail: adres
foto foto
Działalność
wsk nasze cele
wsk aktualności
wsk naszym zdaniem
wsk fotogaleria
Stowarzyszenie
wsk władze
wsk statut, regulaminy
wsk kontakt
wsk jak wstąpić?
wsk nr konta
Warto zajrzeć
wsk media o kupcach
wsk ważne linki
AKTUALNOŚCI
Spotkanie z kandydatką na prezydenta stolicy Hanną Gronkiewicz-Waltz 2006-11-17

17 listopada odbyło się zorganizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczości spotkanie wyborcze z kandydatką na urząd prezydenta Warszawy - Hanną Gronkiewicz-Walz.

Spotkanie miało charakter roboczy: zgromadzeni kupcy z wielu warszawskich bazarów - członkowie OSKiDW chcieli się dowiedzieć, jak kandydatka PO odnosi się do postulatów kupieckich, a zwłaszcza jak będzie podtrzymywać lub kontestować obietnice swego konkurenta - Kazimierza Marcinkiewicza.
Stąd pytania zadawane przez kupców uczestniczących wcześniej w spotkaniu z Kazimierzem Marcinkiewiczem były precyzyjne i dotyczyły poruszanych wcześniej spraw w spotkaniach z innymi kandydatami.

Pytania o sprawy ogólne:

 1. stabilizacja działalności gospodarczej dla kupców: oboje kandydatów obiecuje poprawę w tym zakresie - długotrwałe umowy dzierżawy, rezygnacja z krótkoterminowych wypowiedzeń, rezygnacja z restrykcyjnych zapisów w umowach;
 2. ustalenie zasad zarządzania targowiskami: umowy powinny być podpisywane z prywatnymi zarządcami wyłonionymi w konkursach ofert, ewentualnie ze stowarzyszeniami kupieckimi, które posiadają uprawnienia w tym zakresie i kapitał. W żadnym wypadku ze spółkami miejskimi zarządzanymi przez urzędników, bo jest to kosztowne i szkodliwe dla kupców i klientów;
 3. odrzucenie w umowach z kupcami dzierżawiącymi 5-20 m2 pod własnymi pawilonami zasady spisywania kosztownej umowy notarialnej o poddaniu się egzekucji z par. 777 k.c.;
 4. powołanie przy prezydencie pełnomocnika do spraw targowisk, który wreszcie po 17 latach transformacji pochyli się nad problemami kupców, będzie potrafił wyjaśnić kupieckie problemy innym środowiskom, a także sprawy kupców rozwiązać;
 5. podanie do publicznej wiadomości informacji na temat firm zalegających z opłatami za dzierżawę lokali użytkowych oraz wysokości tych należności.

Zgromadzeni na spotkaniu kupcy z pewnym zdziwieniem skonstatowali, że w kwestiach ogólnych nie ma zasadniczych różnic między dwojgiem kandydatów na prezydenta stolicy, chociaż przedstawiciele partii przez nich reprezentowanych będąc w Warszawie "przy władzy" nigdy nie potrafili rozwiązać w/w problemów.

Następnie kupcy poinformowali kandydatkę na jakie szczegółowe postulaty kupców zareagował już kandydat Kazimierz Marcinkiewicz:

 1. bazar Mołdawska - komisarz nakazał natychmiastowe wydanie terenu przez dotychczasowego bezumownego dzierżawcę i zarządził zorganizowanie nowego konkursu na zarządcę;
 2. bazar Różyckiego - komisarz zarządził zawieszenie wszelkich postępowań sądowych w stosunku do kupców do czasu wyjaśnienia spraw własnościowych dotyczących terenu i zdecydował o podpisaniu umowy dzierżawy (od pewnego czasu teren użytkowany był bezumownie);
 3. Jarmark Europa - komisarz pozytywnie ustosunkował się do kwestii przeznaczenia przez miasto terenu zastępczego dla kupców ze Stadionu, jak również do możliwości pozostania części kupców w planowanych obiektach sportowych lub w ich sąsiedztwie;
 4. bazar przy ulicy Porajów - komisarz zlecił wycofanie z umowy zapisu o par. 777 i na tym przykładzie zalecił sporządzenie wzoru innych umów, które pomijałyby ten niekorzystny dla kupców zapis;
 5. bazar przy ulicy Conrada - sprawa zasadności decyzji władz dzielnicy o przekazaniu terenu spółdzielni mieszkaniowej ma być niezwłocznie wyjaśniona;
 6. bazar przy ulicy Banacha - ma być niezwłocznie rozpisany nowy konkurs na prywatnego zarządcę targowiska.

Hanna Gronkiewicz-Waltz zapytana przez kupców, czy te decyzje podtrzyma jeśli zostanie prezydentem Warszawy, odpowiedziała, że popiera je w całej rozciągłości.


posłuchaj Hanny Gronkiewicz-Waltz...

posłuchaj prezes Bożenny Kolby...


zobacz fotogalerię...

powrót do aktualności...

Relacja ze spotkania z Kazimierzem Marcinkiewiczem 26 X...