LOGO
foto foto Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczości
ul. Bakalarska 11, 02-212 Warszawa
do korespondencji ul.Sękocińska 13 lok.4, 02-313 Warszawa
tel.: (22) 846 07 34, (22) 846 51 79 fax: (22) 868 05 41, e-mail: adres
foto foto
Działalność
wsk nasze cele
wsk aktualności
wsk naszym zdaniem
wsk fotogaleria
Stowarzyszenie
wsk władze
wsk statut, regulaminy
wsk kontakt
wsk jak wstąpić?
wsk nr konta
Warto zajrzeć
wsk media o kupcach
wsk ważne linki
DOKUMENTY, REGULAMINY
Dokumenty
wskStatut Stowarzyszenia
wsk ściągnij w formacie doc
wskregulamin Zarządu
wsk ściągnij w formacie doc
wskregulamin Sądu Koleżeńskiego
wsk ściągnij w formacie doc
wskregulamin Komisji Rewizyjnej
wsk ściągnij w formacie doc
wskregulamin Walnego Zgromadzenia Członków
wsk ściągnij w formacie doc
wskdeklaracja członkowska
wsk ściągnij w formacie pdf

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków
7 maja 2006 r.


 1. W skład Zarządu Stowarzyszenia, zwanej dalej Zarządem, wchodzi 5-13 członków. Liczebność Zarządu danej kadencji określa Walne Zgromadzenie.

 2. Zarząd dokonuje wyboru 1-4 wiceprezesów oraz skarbnika.

 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje:
  1. prezes,
  2. wiceprezes,
  3. 1/3 członków Zarządu.

 4. Prezes Zarządu:
  1. reprezentuje Zarząd w stosunkach z władzami Stowarzyszenia,
  2. prowadzi dokumentację Zarządu,
  3. prowadzi korespondencję Zarządu.

 5. Zarząd może powierzyć obowiązki określone w pkt. 4 innemu członkowi Zarządu.

 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż co 2 miesiące.

 7. Z posiedzeń sporządzane są protokoły.

 8. Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

wsk wróć do początku strony...