LOGO
foto foto Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczości
ul. Bakalarska 11, 02-212 Warszawa
do korespondencji ul.Sękocińska 13 lok.4, 02-313 Warszawa
tel.: (22) 846 07 34, (22) 846 51 79 fax: (22) 868 05 41, e-mail: adres
foto foto
Działalność
wsk nasze cele
wsk aktualności
wsk naszym zdaniem
wsk fotogaleria
Stowarzyszenie
wsk władze
wsk statut, regulaminy
wsk kontakt
wsk jak wstąpić?
wsk nr konta
Warto zajrzeć
wsk media o kupcach
wsk ważne linki
NASZE CELE

TO WŁAŚNIE MY - KUPCY I DROBNI PRZEDSIĘBIORCY -

w latach 80 i 90 stworzyliśmy kilka milionów małych firm, które zmieniły oblicze tego kraju. Cały handel i usługi stały się domeną prywatnej działalności umożliwiając wreszcie swobodę wyboru sprzedawcy i towaru.
Niestety zmieniające się ustawy sejmowe oraz promowanie wielkich zagranicznych inwestorów coraz bardziej utrudniają nam prowadzenie działalności gospodarczej. Dlatego też postanowiliśmy zacząć upominać się o interesy naszych środowisk.

W tym celu powołaliśmy Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczości. Poprzez nasze stowarzyszenie chcemy:

  1. Być partnerem władz i instytucji państwowych, samorządowych i społecznych w podejmowanych decyzjach dotyczących handlu i usług. Podejmować inicjatywy legislacyjne oraz oceniać funkcjonujący system przepisów prawa, uczestniczyć w tworzeniu aktów prawnych.

  2. Być dopuszczani jako strona do opiniowania budowy supermarketów.

  3. Dążyć do dostosowania wysokości opłat targowych i opłat eksploatacyjnych do warunków, w jakim odbywa się tam handel.

  4. Dążyć do przekazywania zarządzania bazarami stowarzyszonym na nich kupcom.

  5. Starać się o szerokie stosowania prawa pierwokupu dla dotychczasowych użytkowników lokali użytkowych będących własnością gminy.

  6. Wspierać inicjatywy stwarzające nowe miejsca pracy.

  7. Bronić praw jednostkowych i grupowych kupców.


Mamy nadzieje, że nasze cele są zbieżne z Waszymi.

Zdajemy jednak sobie sprawę, że tylko razem jesteśmy w stanie coś zmienić
- więc przyłącz się do nas lub nawiąż współpracę!