LOGO
foto foto Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczości
ul. Bakalarska 11, 02-212 Warszawa
do korespondencji ul.Sękocińska 13 lok.4, 02-313 Warszawa
tel.: (22) 846 07 34, (22) 846 51 79 fax: (22) 868 05 41, e-mail: adres
foto foto
Działalność
wsk nasze cele
wsk aktualności
wsk naszym zdaniem
wsk fotogaleria
Stowarzyszenie
wsk władze
wsk statut, regulaminy
wsk kontakt
wsk jak wstąpić?
wsk nr konta
Warto zajrzeć
wsk media o kupcach
wsk ważne linki
AKTUALNOŚCI
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
Drodzy Kupcy !
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczości od ponad 6 lat, poza innymi postulatami, czyniło starania o zniesienie opłaty targowej. Wskazywaliśmy konkretne rozwiązania przedstawicielom poszczególnych partii politycznych, zabiegając o poparcie dla postulatu. 4 lata temu przedstawiliśmy wzór projektu ustawy kandydatom na posłów, którzy podpisując się pod propozycją zobowiązali się do pochylenia się nad sprawą. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczości przedstawiało również problem opłat targowych w komisjach sejmowych, Radzie Konsultacyjnej do spraw Handlu i Usług, której Stowarzyszenie jest członkiem, jak również podczas dialogu z przedstawicielami władz państwowych. Inne organizacje społeczne włączyły się do poparcia naszych postulatów.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczości osiągnęło pierwszy sukces.
Pragniemy przekazać informację, iż Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Z perspektywy środowiska kupieckiego wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim opłaty targowej . Do tej pory była ona pobierana obowiązkowo, natomiast przepisy w nowym brzmieniu będą stanowił, iż rada gminy może, ale nie musi wprowadzić opłatę targową. To władze lokalne będą decydowały o tym, czy pobierać opłatę targową, czy też nie.
W tym miejscu pragniemy Państwa zapewnić, iż Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczości rozpoczęło konsultacje z władzami jednostek samorządu terytorialnego na temat pobierania opłaty targowej. Zgodnie z łacińską sentencją ,,gdzie zgoda, tam zwycięstwo”, w duchu wspólnego dialogu, będziemy reprezentować kupców i drobnych wytwórców w nowej rzeczywistości prawnej. Zapraszamy również do współpracy inne organizacje społeczne, którym zależy na racjonalnym oraz sprawiedliwym otoczeniu gospodarczym dla drobnego, małego i średniego handlu.
Nowelizacja ustawy stanowi wielką szansę dla środowiska kupieckiego, jednak nie możemy zapominać, iż przed nami jeszcze wiele pracy!

Z Kupieckim pozdrowieniem
Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Drobnej Wytwórczości
Bożenna Kolba
Dariusz Sokołowski
Marek Kurkus

Wszystkim
Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych
Pełnych wiary , nadziei i radosnego wiosennego nastroju
oraz
serdecznych spotkań w rodzinnym gronie
życzy Zarząd
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Drobnej Wytwórczości

kliknij, żeby powiększyć...28.03.2014

Warszawa, dnia 28 marca, 2014 roku

Szanowni Przyjaciele,

Doniesienia prasowe wskazują, iż Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji proponuje zmianę ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Gminy będą mogły zdecydować, czy pobierają opłatę targową. Istnieje poważne niebezpieczeństwo, że gminy, za sprawą samowolnej decyzji, mogłyby wybierać na jakim targowisku jest płacona opłata targowa, a na jakim nie jest płacona. Doprowadziłoby to do ogromnych dysproporcji w prowadzeniu działalności gospodarczej, niekonstytucyjności ustawy, skutecznie zmniejszyłoby jasność decyzji podejmowanych przez organy gminy i byłoby szkodliwe dla środowiska kupieckiego. Zmiana ustawy proponowana przez Ministerstwo może prowadzić do poważnych nadużyć, dlatego też należy uznać ją za szkodliwą. Prace nad zmianą ustawy prowadzone są także bez konsultacji ze środowiskiem kupieckim- nikt nie poprosił nas o głos w tej sprawie, nikt nie liczył się z naszym zdaniem!

Kupcy
Tego się nie spodziewaliśmy! 17.05.2014

Tego się nie spodziewaliśmy!

Przed ostatnimi wyborami do Parlamentu, na Targowisku Bakalarska odbywało się spotkanie z kandydatami na posłów i senatorów wielu opcji politycznych.

Wszyscy kandydaci na posłów i senatorów podpisali się pod projektami zmian proponowanych przez środowisko kupieckie:

  1. zmiana o opłatach targowych,
  2. zmiana dot. tzw. 120 dni w prawie budowlanym.

Po wyborach spotkaliśmy się już z wybranymi posłami i senatorami, którzy dalej podtrzymywali gotowość pracy nad w/ wymienionymi tematami.

Jak to zazwyczaj bywa, sprawy ucichły ( pomimo, że środowisko kupieckie dalej pracuje nad w/wymienionymi zmianami).

Kilka razy ze środowiskiem spotkał się poseł Kalisz.

Jest dla nas wielką niespodzianką kiedy z biura posła Kalisza otrzymaliśmy wiadomość, że poseł Kalisz odpowiedzialny za swoją deklarację i swój podpis złożył projekt ustawy o opłatach targowych do Sejmu.

Ryszard Kalisz spełnia targową obietnicę

Dnia 9 maja 2014 roku, Ryszard Kalisz, przewodniczący Dom Wszystkich Polska, startujący w Warszawie z 1 miejsca listy numer 5 do Parlamentu Europejskiego, złożył projekt ustawy przewidujący usunięcie opłat targowych.

- Opłata targowa jest niesprawiedliwa i niezgodna z podstawowymi zasadami demokratycznego państwa prawa. Nie może być tak, iż państwo pobiera od kupców dodatkową daninę publiczną tylko dlatego, że są kupcami. Finanse samorządu terytorialnego są istotne, jednak nie mogą być realizowane w sposób nieusprawiedliwiony, kosztem pracy obywateli. Wychowywałem się w Warszawie, mieście pełnym urokliwych straganów i drobnych handlarzy. Problemy tego środowiska są znane mi od dawna – mówi Ryszard Kalisz, który już 3 lata temu zobowiązał się wobec środowiska kupieckiego do rozwiązania problemu opłat targowych.

Zgodnie z obowiązującą ustawą opłatę targową pobiera się od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach. Kiedy opłata pobierana jest od osób handlujących w sposób legalny, praktycznie niemożliwe jest jej egzekwowanie od tzw. ,,dzikich kupców”, sprzedających towary w pobliżu placów i dróg. Ustawa złożona przez Ryszarda Kalisza konsultowana była ze środowiskiem kupieckim oraz przedstawicielami branży drobnego handlu.

- Nasze środowisko od dawna postuluje zniesienie opłat targowych. Chcemy być traktowani na równi z innymi przedsiębiorcami. Rządzący o kupcach pamiętają tylko wtedy, gdy zbliża się czas wyborów, wcześniej jesteśmy dla nich niewidoczni. Mam nadzieję, że inne ugrupowania zasiadające w parlamencie poprą projekt Ryszarda Kalisza ponad podziałami politycznymi – uważa Bożenna Kolba, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Drobnej Wytwórczości.

Prosimy kupców o kontakt z nami, prosimy o komentarze.

Jak ochłoniemy z wrażenia to przedstawimy na naszej stronie 3 – letnią pracę Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Drobnej Wytwórczości i wspierających nas organizacji na tym projektem.

Z kupieckimi pozdrowieniami
Zarząd
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kupców
i Drobnej Wytwórczości
kliknij, żeby powiększyć...

     Z wielkim żalem zawiadamiamy, że dnia 1 listopada 2013r. zmarł Ryszard Modzelewski.

W czasie pełnienia swoich funkcji w Samorządzie Warszawskim zawsze był wrażliwy na sprawy kupców i w miarę swoich możliwości rozwiązywał ich problemy.

Dziękujemy

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 7 listopada 2013r.( czwartek) o godzinie 12:00 na cmentarzu Bródnowskim w drewnianym kościele.
    
W imieniu kupców z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Drobnej Wytwórczości

Zarząd:

Prezes Bożenna Kolba
Wiceprezes i Skarbnik Dariusz Sokołowski
Wiceprezes Krystyna Wyżykowska
Członek Zarządu Marek Kurkus

Zaproszenie na Kongres 30.05.2012


     Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Drobnej Wytwórczości popiera inicjatywę i zaprasza do wzięcia udziału w Kongresie NIEPOKONANI 2012 w dniu 30.05.2012 r.
     Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Drobnej Wytwórczości w składzie:
Prezes Bożenna Kolba
Viceprezes Krystyna Wyżykowska
Skarbnik Dariusz Sokołowski
Członek zarządu Marek Kurkus


kliknij, żeby powiększyć...
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
Dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego Dyngusa,
a także miłego odpoczynku w rodzinnym gronie wszystkim Naszym Członkom,
Sympatykom oraz Klientom

Życzy


w imieniu zarzadu
Pezes Bozenna Kolba oraz wiceprezes Dariusz Sokołowski
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczości
Z okazji święta Tết Nguyên Đan (wietnamski Nowy Rok)
życzę Państwu zgodnie z Wietnamskim przysłowiem

Odrobiny pomyślności od Buddy znaczy więcej niż cały kosz ziemskiego dobrobytu.

Życzy


w imieniu zarzadu
Pezes Bozenna Kolba oraz wiceprezes Dariusz Sokołowski
W nadchodzącym Nowym Roku 2012 wszystkim naszym Członkom, Partnerom, a także Sympatykom składam życzenia powodzenia, mądrych decyzji biznesowych i prywatnych, satysfakcji z każdego dnia, serdeczności w kontaktach z ludźmi i uśmiechów.

Niech to będzie dobry rok!

Życzy


w imieniu zarzadu
wiceprezes Dariusz Sokołowski
Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących
minionego okresu i planów na nadchodzący nowy rok.
W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć
wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.


Życzy


Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Drobnej WytwórczościPo wyborach: Ogólnopolskie gratuluje wygranym i przypomina, że „róże mają kolce”


    Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Drobnej Wytwórczości, Bożenna Kolba, w specjalnych listach gratulacyjnych złożyła wyrazy radości z dostania się do sejmu i senatu kandydatów, którym Stowarzyszenie przyznało „wotum zaufania”. Oddzielny list gratulacyjny został złożony na ręce Prezesa Rady Ministrów, pana Donalda Tuska. Jednocześnie słowa zawodu z powodu niewystarczającej liczby otrzymanych głosów Pani Prezes przesłała kandydatom, którym nie udało się uzyskać mandatu posła. Zaznaczyła przy tym, że wynik wyborów w żadnym razie nie wpływa na naszą dalszą współpracę z kandydatami.

    Gratulując wygranym przypominamy, że w czasie przedwyborczego spotkania, do którego doszło przy ulicy Bakalarskiej zostały złożone bardzo konkretne deklaracje współpracy, z których pod koniec kadencji będziemy rozliczać. W czasie wspomnianego spotkania kandydaci otrzymali pamiątkowe róże. Nie były to zwykłe kwiatki, które postoją kilka dni w wazonie i zwiędną, lecz piękne, młode, kwitnące, doniczkowe róże. Prezes Bożenna Kolba wyjaśniała wówczas obecnym ich bogatą symbolikę – jeśli nasza współpraca będzie zgodna i udana, to, tak jak w życiu, będzie ona usłana różami; jeśli będziemy wspólnie troszczyć się o naszą relację, o wspólne sprawy, które dziś są młode i pączkują jak te róże, to tak jak one za jakiś czas rozkwitną, a jeśli zadbamy o mocne korzenie naszej współpracy, to tak jak te doniczkowe kwiaty – nie zwiędną. Jeśli jednak któreś z nas zapomni o danym słowie, to wtedy warto pamiętać, że róże mają kolce.

    Mamy nadzieję, że gdy przyjdzie czas podsumowywania rozpoczynającej się właśnie kadencji będziemy za Jerzym Połomskim nucili „jesienne róże” miło wspominając pewien okres naszej współpracy z rządzącymi, nie zaś „jaka róża, taki cierń” Edyty Geppert.


kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...

9 PAŹDZIERNIKA WYBIERZMY NASZYCH PARTNERÓW 07.10.2011


     Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Drobnej Wytwórczości zachęca do wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych 9 października 2011 r.
     Wzięcie udziału w wyborach jest naszym obowiązkiem, a dokonanie słusznych decyzji, to znaczy zagłosowanie na tych kandydatów, którzy nie zostawili naszego środowiska w chwili gdy ich potrzebowaliśmy, da nam pewność, że nie zostaniemy oszukani.
     Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Drobnej Wytwórczości informuje, że nasze postulaty dotyczące zniesienia opłat targowych pobieranych na targowiskach niezarządzanych przez jednostki samorządowe oraz dotyczące sprawy 120 dni prawa budowlanego podpisali kandydaci:

    - Lech Jaworski (PO)

    - Aleksander Pociej (PO)

    - Ryszard Kalisz (SLD)

    - Piotr Müller (PiS)

Z kolei:

    - Marcin Kierwiński (PO)

    - Stanisław Chmielewski (PO)

podpisali petycję dotyczącą opłat targowych zaś petycję dotyczącą 120 dni prawa budowlanego badają pod kątem prawnym.

     Przypominamy również, że kandydatami, którzy pojawili się na przygotowanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczości spotkaniu, podpisali petycje i wrócili na targowisko by dalej zająć się naszymi sprawami są:
    - Lech Jaworski (PO), który pojawił się na targowisku z ekipą telewizyjną, dzięki czemu sprawa nabrała rozgłosu;
    - Piotr Müller (PiS) – wynikiem jego działań była rozmowa burmistrza dzielnicy Włochy z Zarządcą targowiska aby natychmiast, jeszcze raz, rozważyć problem tzw. opłat targowych pobieranych od budynków na targowisku przy ul. Bakalarskiej i pozytywnie rozwiązać ten problem.
    
    Jeszcze raz wzywamy wszystkich o pójście na wybory i dokonanie rozważnej decyzji. Wybieramy tych, którzy rozpoczęli z nami dialog i uważamy, że możemy oddać im mandat zaufania co do dotrzymania zobowiązań przedwyborczych.GABINET CIENI KONGRESU KOBIET ZACHĘCA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W WYBORACH 07.10.2011


     7 października w godzinach przedpołudniowych miała miejsce konferencja Gabinetu Cieni Kongresu Kobiet, w której czynny udział wzięła Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Drobnej Wytwórczości, Bożenna Kolba.
    Uczestniczące w konferencji panie tworzące gabinet cieni namawiały do wzięcia udziału w wyborach. Pani prezes Bożenna Kolba w swojej wypowiedzi zwróciła uwagę na to, że kandydujące do sejmu i senatu kobiety są bardzo dobrze przygotowane do swojej roli, ale tracą poparcie, bo, zwyczajnie, nie są rozpoznawane przez wyborców. - Środowisko kupieckie w znacznej części składa się z kobiet, z niesamowitych, bardzo przedsiębiorczych i profesjonalnych kobiet. Dlatego też chętnie oddamy głosy na kobiety, tylko jak mamy to zrobić gdy panie nie dają się poznać. Jak moje środowisko ma głosować na jakąś wspaniałą kobietę, której nie zna? Która, jeśli pojawia się w mediach, to tylko na chwilę.
    Pani Prezes zwróciła uwagę na to, że ogromnym problemem, z którym się spotykamy są źle przygotowane debaty. - Weźmy pod uwagę – mówiła – kto bierze udział w debatach. Kobiety znajdują się na dalszych miejscach na listach, a w debatach widzimy najczęściej „jedynki”. Niech kobiety biorą udział w debatach i niech będą one rzeczywistymi panelami dyskusyjnymi, niech będą dialogami, nie monologami.
    Słowa Pani Prezes zostały z entuzjazmem przyjęte przez Gabinet Cieni Kongresu Kobiet. Panie nie tylko potwierdziły ich słuszność, ile zapowiedziały, że zaraz po wyborach zaplanowana jest już praca nad poprawieniem organizacji debat i większym uczestnictwem w nich kobiet. Piątkowe spotkanie było krótkim zebraniem mającym na celu zachęcenie do wzięcia udziału w wyborach oraz do zagłosowania na tych, których uważamy za najlepszych, najlepiej przygotowanych – głosujemy nie tylko na posłów, posłanki, panie i panów senatorów, ale też na wartości – zaznaczali organizatorzy.
    Profesor Danuta Hübner i profesor Magdalena Środa w osobistej rozmowie z Panią Prezes poprosiły ją o przygotowanie spotkania z kobietami ze środowiska kupców, producentów i przedsiębiorców, na które z przyjemnością przyjadą i rozpoczną dyskusję o problemach nurtujących to środowisko.

kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...

WYBORCZA JESIEŃ NA BAKALARSKIEJ 01.10.2011
Jesień na Bakalarskiej

    Spotkanie „Jesień na Bakalarskiej” rozpoczęło się 1 października o godzinie 8.00 rano. Od tej godziny przybyłych na targowisko pracowników i gości witała muzyka oraz tańce zespołu pieśni i tańca z Łysych na Kurpiach prowadzonego przez pana Jana Kanię.
    Chwilę przed 9.00 na targowisko przybył pierwszy z oczekiwanych gości – kandydat na posła Rzeczpospolitej Polskiej - Ryszard Kalisz z SLD. Po przywitaniu przez panią prezes Bożennę Kolbę kandydat udał się na targowisko, gdzie rozmawiał z kupcami, przedsiębiorcami, producentami oraz przybyłymi na Bakalarską klientami. W tym miejscu należy dodać, że poseł Kalisz cieszy się nieustannym zainteresowaniem u płci pięknej, co było widać chociażby w tym, że dwie tancerki z zespołu ludowego towarzyszyły posłowi w trakcie jego wyborczego spotkania z handlującymi. Kolejnym przybyłym na Bakalarską kandydatem był obecny radny miasta stołecznego Warszawy - dr Lech Jaworski z PO. Podobnie jak jego poprzednik – został przywitany i udał się na teren targowiska. Parę minut później na targowisku pojawił się trzeci kandydat – Piotr Müller z PiS. Został przywitany przez panią prezes i śladem kolegów udał się do kupców.
    Planowane na godzinę 10 rozpoczęcie debaty pani prezes Bożenny Kolby z kandydatami na posłów rozpoczęło się kilka minut później. Spowodowane było to tym, że posłowie, którzy udali się na targowisko by rozmawiać z kupcami i kupującymi całkowicie pochłonięci rozmowami nie zauważyli upływającego czasu.
    Na początku debaty pani prezes Bożenna Kolba raz jeszcze powitała przybyłych gości. Nie ukrywała przy tym radości z obecności przedstawicieli rożnych partii politycznych – dzięki temu – mówiła – nikt nie może nam zarzucić, że jesteśmy tubą jednej partii. Spotykamy się z tymi, którzy odważyli się przyjąć nasze zaproszenie oraz tymi, których znamy i którzy popierali nasze starania czy to w sejmie, czy to w senacie, czy to na szczeblu miejskim, czy wojewódzkim. Pierwszym punktem spotkania było oddanie przez panią prezes głosu kandydatom (w kolejności, w której panowie usiedli – dr Jaworski, poseł Kalisz, pan Müller), którzy mieli wówczas możliwość powiedzenia zebranym kilku słów o sobie. W momencie, w którym głos miał zabrać kandydat PiS, Piotr Müller, na targowisko dotarło jeszcze dwóch kandydatów – pan Marcin Kierwiński, wicemarszałek województwa mazowieckiego, kandydat PO oraz Aleksander Pociej, kandydat PO na senatora. Ponieważ panowie mieli bardzo napięty grafik na sobotę ich krótkiej prezentacji, po zakończeniu wypowiedzi przez kandydata Müllera, dokonała pani prezes. Rozpoczęła się właściwa dyskusja.
    Prowadząca spotkanie pani prezes w kilku słowach scharakteryzowała Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczości, które wspólnie ze spółką Nasz Rynek było organizatorem spotkania. Przypomniała zebranym o niedawnej batalii o art. 16 dowodząc jak wiele potrafią zdziałać kupcy, producenci i przedsiębiorcy gdy wspólnie walczą o swoje (a przez to ogólnopolskie) interesy. Po przypomnieniu kandydatom jak ważną grupą są Kupcy, Producenci i Przedsiębiorcy pani prezes przedstawiła postulaty tego środowiska. Zaznaczyła, że środowisko to ma wiele postulatów, jednak na spotkaniu poruszone zostaną tylko dwa tematy, które zaistniały już w świadomości posłów i senatorów – opłaty targowe oraz kwestia prawa budowlanego 120 dni. Jako pierwszy został poruszony postulat prawa budowlanego oraz związana z nim sprawa odpowiedzialności urzędniczej. Prezes Kolba przypomniała zebranym, że zdarzają się przypadki gdzie urzędnicy wydają decyzję i pozwolenia po czasie – na przykład pozwolenie na budowę jest w kategorii 17, czyli budynki, odbiór i dopuszczenie do użytkowania również w kategorii 17, a po kilku miesiącach okazuje się, że odebrane budynki budynkami nie są. Decyzje takie podejmowane są często by ułatwić samorządom pobieranie opłat targowych, które stanowiły kolejny temat. Poseł Kalisz stanowczo stwierdził, że – urzędnicy powinni się, delikatnie mówiąc, zdecydować - są to budynki, czy nie. Jeżeli w pozwoleniu, w odbiorze i w dopuszczeniu jest to kategoria 17, czyli budynek, to jest to budynek.
    Pani prezes w tym momencie powiedziała, że zrozpaczeni tą sytuacją kupcy szukając pomocy udali się do dr. Jaworskiego. Poinformowała również zebranych, że radny odpowiedział na przekazane mu przez kupców 2 tygodnie wcześniej prośbę i przekazał interpelację. Wtedy głos zabrał dr Jaworski, który potwierdził słowa pani prezes. Zaznaczył także, że sam był świadkiem sytuacji, w której kupcy dzwonili po straż miejską a ta nie zareagowała. Zadeklarował, że tej sytuacji nie pozostawi i dołoży wszelkich starań by doprowadzić ją do końca i przedstawił złożone interpelacje, prezes Kolba potwierdziła ten fakt.
    Temat pobierania opłat targowych na targowiskach wzbudził wiele emocji. Dr Jaworski powiedział, że kupiec, do którego przychodzi inkasent w otoczeniu straży miejskiej czuje się jak przestępcą, chociaż nic nie zrobił. Z kolei Piotr Müller zwrócił uwagę na to, że klient widzący jak straż miejska przychodzi do kupca nie wie czy kupiec ten nie zalega z jakimiś opłatami, czy nie jest oszustem, przestępcą. Przez to kupiec traci podwójnie – traci na wizerunku i traci klientów, bo klient będzie się bał kupić coś u niego. Jako prawnik przypomniał również istotę wprowadzenia opłat targowych, w czym wspomagał go poseł Kalisz. Panowie przy pełnej aprobacie pozostałych kandydatów przypomnieli, że opłata targowa została wprowadzona na targowiskach na terenach gminnych, które raz bądź dwa razy w tygodniu urządzały targ. Opłata ta miała pokryć koszty, które zarządca terenu poniósł przy organizacji zaplecza komunalnego targowiska. - Pobieranie opłat targowych na targowiskach zarządzanych przez spółki czy inwestorów prywatnych jest niezgodna z istotą opłaty targowej i nie powinna być pobierana – powiedział Piotr Müller. Jego słowa potwierdzili pozostali kandydaci a uczestniczący w spotkaniu kupcy i przechodnie przyjęli owacją. W odpowiedzi na słowa kandydatów pani prezes zapytała ich czy poprą zniesienie opłat targowych na targowiskach, które nie są zarządzane przez jednostki samorządowe. Kandydaci jednogłośnie nie tylko powiedzieli, że poprą, ale że sprawdzą czy jest ona w ogóle zgodna z prawem oraz, że powinna zostać całkowicie zniesiona. Słowa te obecni po raz kolejny przyjęli oklaskami. Pani prezes poinformowała zebranych, że bardzo się cieszy, że tak właśnie myślą. Zaznaczyła jednak, że często zdarza się tak, że słowa powiedziane przed wyborami szybko znikają z pamięci, w związku z tym przedstawi kandydatom gotowe projekty ustaw Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Drobnej Wytwórczości i prosi aby podpisali się pod nimi jeśli je popierają. Zdezorientowanie kandydatów trwało tylko chwilę, gdyż pani prezes momentalnie przystąpiła do odczytania projektu ustawy. Projekt zakłada zwolnienie z opłat targowych handlujących na targowiskach, które nie są zarządzane przez jednostki samorządowe, tak więc zakłada mniej niż deklarowali kandydaci. Następnie pani prezes przypomniała, że jak zaznaczała – kupcy zgłaszają dwie sprawy. Opłaty targowe oraz sprawę prawa budowlanego, dokładnie - kwestię 120 dni. Pani prezes przeczytała zebranym propozycję zmiany ustawy o prawie budowlanym, którą przyjęli pozytywnie i powiedzieli, że będą ją popierać.
     W odpowiedzi na te słowa przedstawiciele kupców przekazali kandydatom przygotowane teczki z postulatami, petycjami oraz zmianami ustawowymi, których petycje dotyczą. Kandydaci po przeczytaniu petycji oraz propozycji zmian, które były wcześniej omówione podpisali się pod nimi z imienia i nazwiska. Ku radości zebranych panowie: dr Lech Jaworski, Ryszard Kalisz, Piotr Müller oraz Aleksander Pociej podpisali się pod obydwiema petycjami zaś wicemarszałek Kierwiński podpisał się pod petycją dotyczącą zniesienia opłat targowych, petycję dotyczącą 120 dni obiecał sprawdzić pod kątem prawnym i jeśli okaże się zgodna z przepisami podpisaną petycję obiecał dostarczyć do poniedziałku. W odpowiedzi na jego słowa pani prezes zaznaczyła, że na podpisaną petycję bądź na decyzje o jej niepodpisywaniu czeka do środy gdyż w czwartek spotka się z członkami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Drobnej Wytwórczości by podjąć decyzję dotyczącą oddania głosów w wyborach. Pan Piotr Müller powiedział, że są sprawy takie jak kwestia opłat targowych pobieranych bezpodstawnie, przy załatwianiu których wszystkie partie powinny działać razem w porozumieniu ponadpartyjnym.
     Nadszedł czas by głos zabrali ci, którzy dotąd biernie uczestniczyli w spotkaniu. Chęć zadania pytania kandydatom zgłosiło mnóstwo osób, jednak z powodu dobiegającego końca czasu do głosu została dopuszczona jedna, kupiec z Marywilskiej, który poruszył kwestię problemów z terenem jego targowiska i problemów kupców związanych z utratą tego terenu. Rozpoczęły się pożegnania i zapewniania o dotrzymywaniu obietnic. Zespół pieśni i tańca z Łysych do godziny 14 w dalszym ciągu towarzyszył przybyłym na Bakalarską, a do zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Drobnej Wytwórczości zaczęły napływać pierwsze echa spotkania. Zarówno kupcy, przedsiębiorcy, producenci jak też okoliczni mieszkańcy i wiele osób przybyłych z całej Warszawy bardzo dobrze odnosiło się do spotkania. Oceniali je bardzo pozytywnie zaznaczając, że wreszcie ktoś zebrał wszystkie najważniejsze opcje i doprowadził do bardzo konkretnych deklaracji. Dla wielu niezwykle ważną była możliwość osobistego porozmawiania z kandydatami, którzy przed debatą udali się na targowisko.
     Jednym z wyników sobotniego spotkania było to, że pani prezes we wtorek 4 października wzięła udział w spotkaniu z ministrem Stanisławem Chmielewskim w ministerstwie sprawiedliwości. Minister zdecydowanie poparł petycję dotyczącą zniesienia opłat targowych na targowiskach, które nie są zarządzane przez jednostki samorządowe oraz obiecał zbadać sprawę ustawy prawo budowlane 120 dni.
     Kolejnym owocem sobotniego spotkania było ponowne pojawienie się na Bakalarskiej dr. Jaworskiego. Przybył on na targowisko w środę 5 października w towarzystwie ekipy telewizyjnej (telewizja regionalna – TVP 3). W towarzystwie ekipy oraz pani prezes udał się w miejsce, w którym aktualnie pobierane były opłaty targowe. Na widok radnego oraz ekipy inkasent oraz towarzyszący mu strażnicy miejscy oddalili się i nie chcieli odpowiadać na żadne pytania. Dr Jaworski zapewnił, że przekazał stosowne interpelacje prezydent miasta, nie zostawia sprawy i działa dalej. Materiał poruszający kwestię opłat targowych ma pojawić się na antenie telewizyjnej trójki w dzisiejszych (środa 5 października) kurierach informacyjnych. Pani prezes oraz kupcy, którzy uczestniczyli w spotkaniach (sobotnim oraz środowym z radnym i ekipą telewizyjną) wyrazili nadzieje, że powiedziane słowa nie będą tylko obietnicami przedwyborczymi. Wierzą tym mocniej, że podpisy pod petycjami zostały złożone przy świadkach. Cieszy ich również to, że jeden z kandydatów na posłów – dr Jaworski - pojawił się na targowisku po raz kolejny.


Wydanie Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego z dnia 5.10.2011

PETYCJE DO KANDYDATÓW 01.10.2011


Dotyczy zmiany ustawy – Prawo Budowlane (120 dni)
    
    
     Szanowny Panie.
    
    
    
    My, przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Drobnej Wytwórczości spotykamy się dziś na Targowisku przy ul. Bakalarskiej, największym w Warszawie. Jest to przykładowe targowisko, jedno z wielu podobnych w całym kraju – miejsce naszej codziennej, ciężkiej pracy oraz zakupów ogromnej większości rodzin w Polsce.
    Jako członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Drobnej Wytwórczości wiemy z jakimi trudnościami spotykamy się sami; wiemy, z jakimi trudnościami spotykają się kupcy, producenci, czyli ogromna rzesza przedsiębiorców w innych częściach kraju. Dziś, gdy coraz trudniej jest walczyć o klienta; gdy małe, osiedlowe targowiska muszą stawiać czoła zagranicznym centrom handlowym, wiele targowisk z całej Polski marzy o tym, by wybudować przyzwoite miejsca pracy. W świetle obowiązujących przepisów jest to niestety bardzo trudne, często - wręcz graniczące z cudem.
    Znamy realia, dlatego też kilka lat temu nasze wysiłki skupiliśmy na tym, by zaproponować zmianę, która nie wprowadzając rewolucji uczyni obowiązujące przepisy możliwymi do przyjęcia. Przy pomocy posła Andrzeja Halickiego nasz projekt trafił do komisji Przyjazne Państwo i tam niestety ugrzązł. Wielokrotnie słyszeliśmy słowa obietnic, deklaracje – Państwa projekt lada dzień pójdzie dalej. Niestety – na deklaracjach jak dotąd się skończyło.
    Szanowny Panie, czy znany jest Panu ten temat? Czy składa Pan zobowiązanie, że z chwilą otrzymania mandatu posła będzie Pan reprezentantem Przedsiębiorców i doprowadzi Pan do zmiany tego nielogicznego przepisu, którego projekt zmiany załączamy?     Projekt AH_QSKiDW/B-195
    
USTAWA
z dnia..........................
o zmianie ustawy – Prawo budowlane

    
     Art. 1 W ustawie z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) w art. 29 ust. 1 po punkcie 12 dodaje się punkty 121 i 122 o następującym brzmieniu:
    
     121 przepisu punktu 12 nie stosuje się w zakresie w jakim nakłada on obowiązek rozbiórki lub przeniesienia w terminie 120 dni od rozpoczęcia budowy – do obiektów odnośnie których przed upływem powyższego terminu złożono wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, a w przypadkach określonych w art. 32 ust. 4 p. 1 lub 3 – wniosek o pozwolenie na budowę;
    
     122 w razie nie uzyskania decyzji określonych w punkcie 121 rozbiórka lub przeniesienie obiektu w inne miejsce następuje nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania decyzji odmownej.
    
     Art. 2 Ustawa wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.
    
    

     Projekt zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – zniesienie opłaty targowej
    
    
     Szanowny Panie
    
    
     Chcemy prosić Pana o pomoc.
    
     Sprawa, o której chcemy mówić jest dla nas bardzo bolesną i drażliwą. Dotyczy bowiem kwestii opłat targowych. Opłaty te pobierane są od nas w sposób bardzo drastyczny, choć zgodnie z rozumem, logiką i właściwościami opłat targowych, nie powinniśmy ich wpłacać nigdy.
    Wciąż świeżą jest próba usunięcia art. 16 z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 1991 roku. Próba, na szczęście nieudana, choć zatrzymana ogromnym wysiłkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Drobnej Wytwórczości oraz innych Stowarzyszeń Kupieckich. Cieszymy się z zatrzymania art.16, bo jego usunięcie dla wielu z nas oznaczałoby upadłość. Nasza radość nie może być jednak pełną, bo nie wiemy czy za jakiś czas pomysł usunięcia art.16 przypadkiem nie powróci. Nie mamy pewności, że wówczas ponownie uda nam się go zatrzymać.
    Opłaty targowe stanowią rekompensatę dla gminy za udostępnienie placu i zapewnienie zaplecza komunalnego. Nie rozumiemy zatem ich pobierania na targowiskach prywatnych bądź zarządzanych przez spółki. Na targowiskach tych wszelkiego rodzaju nakłady jak i koszty obsługi targowiska ponosi dzierżawca. A zatem za co płacą pieniądze kupcy gminie w opłacie targowej? Za samo istnienie?
    Naszym zdaniem opłaty targowe w takich miejscach powinny zostać zniesione. Szanowny Panie, czy słyszał Pan o opłatach targowych i batalii o art. 16? Jakie jest Pana zdanie w tej kwestii? Czy gminy powinny pobierać opłaty za „nic”? Czy składa Pan zobowiązanie, że z chwilą otrzymania mandatu posła wesprze nas Pan w staraniu o usunięcie opłat targowych z targowisk prywatnych i doprowadzi Pan do ich usunięcia?
    W załączeniu przedkładamy projekt zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
    
    
    
    
    
PROJEKT USTAWY z dnia........................rokuO zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Art 1. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613. Nr 95, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475) wprowadza się następujące zmiany:

1) Art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach położonych na gruntach jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa z zastrzeżeniem ust. 4. 2. Art. 15 ust. 2b zostaje uchylony. 3. W art. 15 po ust. 3 dodaje się ust. 4 o brzmieniu: „4. Opłacie targowej nie podlega: 1. sprzedaż dokonywana w budynkach lub ich częściach 2. sprzedaż dokonywana na targowiskach położonych na gruntach jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa wydzierżawionych podmiotom gospodarczym w celu organizacji sprzedaży na tych gruntach.

2) Art. 16 pozostaje w dotychczasowym brzmieniu: „Zwalnia się od opłaty targowej oraz jej pochodnych osoby i jednostki wymienione w art. 15, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach”.
Postulaty do Kandydatów na posłów i senatorów


Kupcy, producenci oraz mali i średni przedsiębiorcy wnoszą o:

 ustanowienie jasnych i sprzyjających ustaw, realnie ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej

 egzekwowanie przepisów wprowadzonych w życie, na przykład:
* wprowadzona ustawa o zamianie zaświadczeń na oświadczenia jest ustawą martwą – urzędnicy w dalszym ciągu domagają się zaświadczeń wydłużając tym samym procedury urzędowe;
* ustawa o odpowiedzialności urzędniczej za zaniechanie, przedłużanie oraz błędne rozstrzyganie spraw domaga się realnego ponoszenia tych konsekwencji – żądamy informacji kto wypłaci odszkodowanie w wysokości kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy, czy nawet kilku milionów, które ponosi przedsiębiorca z powodu zatrzymania sprawy na biurku przykładowej urzędniczki - pani Kazi? Czy rzeczywiście urzędniczka? Jak możemy te odszkodowania wyegzekwować?

 ustalenie realnych podatków i obciążeń dla przedsiębiorców (np. zniesienia opłat targowych na targowiskach nienależących do gmin, niepodnoszenie podatków oraz innych obciążeń w ciągu roku podatkowego).Spełnienie tych postulatów spowoduje, że przedsiębiorcy będą mogli spokojnie pracować i wpłacać podatki, bez obaw, że doprowadzą ich do bankructwa, a co za tym idzie – emerytury i renty wypłacane z tych podatków nie będą zagrożone, a być może nawet wzrosną.Kupcy, producenci oraz mali i średni przedsiębiorcy

kliknij, eby powikszy...
kliknij, eby powikszy...
kliknij, eby powikszy...
kliknij, eby powikszy...
kliknij, eby powikszy...
kliknij, eby powikszy...
kliknij, eby powikszy...
kliknij, eby powikszy...
kliknij, eby powikszy...
kliknij, eby powikszy...
kliknij, eby powikszy...
kliknij, eby powikszy...
kliknij, eby powikszy...
kliknij, eby powikszy...
kliknij, eby powikszy...
kliknij, eby powikszy...
kliknij, eby powikszy...
kliknij, eby powikszy...
kliknij, eby powikszy...
kliknij, eby powikszy...
kliknij, eby powikszy...
kliknij, eby powikszy...
kliknij, eby powikszy...
kliknij, eby powikszy...
kliknij, eby powikszy...
kliknij, eby powikszy...
kliknij, eby powikszy...
kliknij, eby powikszy...
kliknij, eby powikszy...
kliknij, eby powikszy...
kliknij, eby powikszy...
kliknij, eby powikszy...
kliknij, eby powikszy...
kliknij, eby powikszy...
kliknij, eby powikszy...
kliknij, eby powikszy...
kliknij, eby powikszy...
kliknij, eby powikszy...
KUPIECKI SUKCES 19.04.2011Drodzy Kupcy i Przedsiębiorcy, Koleżanki i Koledzy

        Z ogromną radością pragniemy Was poinformować, że wysiłki Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Drobnej Wytwórczości przyniosły oczekiwane rezultaty. Nasi przedstawiciele z ośrodków w całej Polsce, m. in.: Warszawa, Tuszyn, Kraków, Szczecin i wiele innych, których nie sposób wymienić, wspólnymi siłami przyczynili się do uchwalenia 15 kwietnia br. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w kształcie, o który walczyliśmy, tj. z utrzymaniem art. 16 (zwalniającym podatników podatku od nieruchomości od opłat targowych). Pozostawienie wspomnianego artykułu uchroni grupę kilkudziesięciu tysięcy przedsiębiorców z całej Polski przed podwójnym opodatkowaniem (niezgodnym z Konstytucją), a co za tym idzie widmem upadku i likwidacji.

        Dziękujemy wszystkim Paniom i Panom Senatorom, jak również wszystkim Posłankom i Posłom, którzy OD SAMEGO POCZĄTKU popierali starania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Drobnej Wytwórczości. Pragniemy poinformować, że wsparcie okazane nam w tak ważnej dla naszej społeczności sprawie nie zostanie zapomniane i będziecie Państwo nadal mogli liczyć na naszą pomoc w pracy dla wspólnego dobra. Do podziękowań dołączamy także nadzieję, że ustawę w obecnym kształcie zatwierdzi swym podpisem Pan Prezydent.


        Korzystając z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy życzymy wszystkim samych pomyślności. Aby nadchodzące dni były czasem odpoczynku spędzonym w gronie najbliższych. Abyśmy na nowo uwierzyli w lepsze jutro i po wspólnym świętowaniu pełni zapału i energii z jeszcze większą radością wrócili do pracy.

W imieniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Drobnej Wytwórczości

Prezes Bożenna KolbaBakalarska przywitała wiosnę 16.04.2011        W sobotę 16 kwietnia Targowisko Bakalarska przywitało wiosnę. O dobrą atmosferę w czasie przedświątecznych zakupów dbał zespół Skarabeusz, który przypomniał zebranym największe przeboje zespołów polskich i zagranicznych.
        Podczas gdy ze sceny płynęły dźwięki „wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty”, tuż obok, przy tradycyjnych świątecznych stołach, temperatura wyraźnie wskazywała kolejną porę roku. Sprzedawcy Stołu Kurpiowskiego uwijali się jak w ukropie by sprostać potrzebom klientów zainteresowanych tradycyjnymi dekoracjami. Podobnie było przy Stole tradycyjnych polskich wędlin oraz ciast. Prawdziwą niespodziankę stanowił pokaz mody z modelkami prosto z Włoch, a dokładnie z ulicy Bakalarskiej. Bakalarskie modelki z uśmiechem zaprezentowały atuty targowiska – począwszy od wystroju domu, poprzez wyposażenie kuchni, dywany, ubiory kobiece, męskie na dziecięcych czapeczkach i chusteczkach skończywszy. Jak się okazuje, kupcy i producenci z warszawskich Włoch potrafią wszystko: zadbać o rodzinę, o firmę, być poważnym partnerem handlowym, a kiedy trzeba zamienić się prawdziwe zwierze sceniczne bądź króla, królową wybiegu.
        Wiosnę na Bakalarskiej przywitali nie tylko kupcy i kupujący, lecz także Zarząd Targowiska i Przedstawiciele Władz. Rangę wydarzenia podkreśliła obecność znanych osób ze świata Samorządu i Polityki. Kupcy zapisali sobie ich nazwiska i zapewnili przybyłych o swojej wdzięcznej pamięci. Nie zabrakło również zarządców targowisk spoza Warszawy, którym została przekazana radosna informacja o decyzji Sejmu z 15 kwietnia 2011 r. o utrzymaniu art.16 uchwały o podatkach i opłatach lokalnych – o którą walczyło Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczości.
        Rozbrzmiewające muzyką i pachnące świętami Targowisko na Bakalarskiej jest unikalnym miejscem na mapie Warszawy, a dzięki imprezom takim jak ostatnia „wiosna na Bakalarskiej” wieści o nim rozchodzą się daleko poza granice stolicy.
        Organizatorem „Wiosny na Bakalarskiej” była spółka Nasz Rynek. Impreza odbyła się pod patronatem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Drobnej Wytwórczości.
        Do zobaczenia wkrótce, na następnym, ciekawym wydarzeniu.

kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
Koleja Wielka Impreza na Bakalarskiej. 09.04.2011

Przyjdż, Zobacz, Pobaw się z nami. Czekamy właśnie na Ciebie.

Wiosna nareszcie przybyła i zagościła na Bakalarskiej.

Przyjdź na spotkanie z wiosenną radością - na pewno nie pożałujesz.

Pamiętaj - To na Ciebie czekamy dziś właśnie na Bakalarskiej 11.


OPŁATY TARGOWE 28.01.2011

Opłaty targowe tylko na targowiskach organizowanych i zarządzanych przez Gminy.

Drodzy Kupcy Koleżanki i Koledzy
OSKiDW przesyła ostatnią korespondencję dotyczącą nowelizacji opłat targowych w której wyrażamy nasze stanowisko w sprawie proponowanych zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
Msza Święta za tragicznie zmarłych 15.04.2010

W dniu 15.04.2010 w Kościele Św. Jakuba przy Pl. Narutowicza ( Ochota) została odprawiona Msza Święta zatragicznie zmarłych Lecha i Marię Kaczyńskich oraz Wszystkich, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
Głęboko poruszeni tragedią, która miała miejsce w sobotę 10 kwietnia, pragniemy przekazać kondolencje i wyrazy współczucia rodzinom i bliskim wszystkich ofiar katastrofy. Tragiczna śmierć Pana Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz jego małżonki Marii Kaczyńskiej, a także Wszystkich członków delegacji stanowi wielką stratę dla całej Polski. Łączymy się w bólu z Ich Rodzinami i Bliskimi.

Zarząd i członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Drobnej Wytwórczości
Zaproszenie na wybory największej palmy 28.03.2010

Pani Prezes Bożenna Kolba Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Drobnej Wytwórczoci jednocześnie prokurent Sp. "Nasz Rynek" została zaproszona do miejscowości Łysye na Kurpiach.

kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
Największe Palmy na Bakalarskiej 27.03.2010

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczoci uczestniczyło w imprezie z udziałem zespołu pieśni i tańca z miejscowości Łyse na Kurpiach.

kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
Otwarcie targowiska na Bakalarskiej 13.03.2010

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczoci uczestniczyło w otwarciu nowych miejsc pracy dla kupców. Targowisko przy ulicy Bakalarskiej na 2 ha placu posiada 300 nowych pawilonów.

kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
choinka dla dzieci z rodzin najuboższych 2009

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczoci zorganizowało choinkę dla dzieci z najuboższych rodzin.

kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia 2010-01-22
22.stycznia 2010 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Drobnej Wytwórczości. W trakcie obrad wybrano władze Stowarzyszenia - Zarząd w składzie Prezes Bożenna Kolba Wice-prezesi Krystyna Wyżykowska Dariusz Sokołowski, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.
EUROWYBORY 2009-06-07
Koleżanki i koledzy, dla wspólnego dobra, również Waszego i Waszych dzieci, zachęcamy do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Spotkajmy się wszyscy 7 czerwca przy urnach wyborczych.
Pamiętajmy, że nieobecni nie mają racji - musimy tam być.
Spotkanie z wojewodą mazowieckim w Sokołowie Podlaskim 2009-05-22
Kolejne spotkanie "w terenie" tym razem z i wojewodą mazowieckim Jackiem Kozłowskim i przedstawicielami samorządów po raz kolejny pokazało jak ważne są tego typu przedsięwzięcia. Dyskusje zdominował bliski termin wyborów do europarlamentu. Kupcy chcieli wiedzieć czym przyszli europosłowie będą zajmować się w Brukseli, jakie problemy polskich obywateli chcą rozwiązać, czym zamierzają zająć się w pierwszej kolejności. Pytania dotyczyły też sensu i terminów wprowadzenia waluty Euro. Wiedza o wyborach i samym parlamencie z pewnością pomoże w podjęciu właściwej decyzji przy urnie wyborczej.

OSKiDW w terenie 2009

W interesie rozwiązania swoich licznych problemów OSKiDW od dwóch miesięcy organizuje spotkania kupców z przedstawicielami samorządów poszczególnych regionów i z parlamentarzystami. 25 marca kupcy i przedstawiciele władz przyjechali do Węgrowa, a 26 marca do Ostrowi Mazowieckiej. Kolejne spotkanie odbyło się 12 maja w Siedlcach. Wszędzie chcemy zwrócić uwagę na problemy w branży kupieckiej i walczyć o poprawę sytuacji. Stowarzyszenie stara się nagłaśniać problemy budowlane, podatkowe i wiele innych i docierać z nimi do samorządów, organów samorządowych i władz państwowych.


Podjęliśmy ten wysiłek i postanowiliśmy problemy kupców zgłaszać posłom i monitorować drogę do ich rozwiązania. Piszcie do nas o swoich problemach. Postaramy się pomóc, poruszymy Wasze tematy, zorganizujemy dla Was spotkanie z przedstawicielami władz.


Piszcie do nas na adres info@kupcy.org.pl


Węgrów 25 marca
kliknij, żeby powiększyć... kliknij, żeby powiększyć... kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć... kliknij, żeby powiększyć...
Ostrowia Mazowiecka 26 marca
kliknij, żeby powiększyć...
Siedlce 12 maja
kliknij, żeby powiększyć... kliknij, żeby powiększyć... kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć... kliknij, żeby powiększyć... kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć... kliknij, żeby powiększyć...
Problem nielogicznych przepisów 2009-05-13
Jesienią 2008 r. na zaproszenie posła Andrzeja Halickiego grupa ponad trzydziestu kupców spotkała się z nim w budynku Sejmu. Rozmawialiśmy o problemach, z jakimi borykają się kupcy w całym kraju. Mówiliśmy o braku stabilizacji wynikającej z bardzo krótkiego okresu dzierżawy terenów kupieckich. Wielokrotnie uniemożliwia to handlowcom długoterminowe planowanie, w związku z czym blokuje rozwój ich małych firm. Mówiliśmy też o monopolistycznym działaniu ZUS-u. Kolejnym, bardzo ważnym tematem poruszonym na spotkaniu była nielogiczność niektórych przepisów budowlanych, a w szczególności Art. z dnia 7 lipca 1994, Dz.U. 94 nr 89 poz. 414, Prawo Budowlane. Żądaliśmy jak najszybszej zmiany tego artykułu. Na kolejnym spotkaniu z przedstawicielem rządu - panią poseł Hanną Zdanowską również poruszyliśmy ten temat, a Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczości wystosowało pismo w tej sprawie do poseł Zdanowskiej.
kliknij, żeby powiększyć... kliknij, żeby powiększyć... kliknij, żeby powiększyć...
wiecej więcej...
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczości 2009-04-24
Po przerwie, która trwała aż półtora roku, wracamy do aktualizacji naszej strony.
Teraz jesteśmy znowu z Wami na naszej witrynie internetowej, by informować, radzić, pomagać i przybliżać wydarzenia ze świata handlu, twórców, sztuki i kultury kupieckiej.
Na bieżąco będziemy informować Was o wydarzeniach w Warszawie, w Polsce, a także zajmiemy się niektórymi działaniami stowarzyszeń kupieckich działających w innych krajach.
Od czasu ostatniego wpisu naszego nieocenionego kolegi (dziękujemy Ci Marku za wszystkie wpisy i wspaniałe prowadzenie naszej strony) wykonaliśmy wiele potrzebnej nam kupcom pracy, zwłaszcza w zakresie tworzenia nowych struktur działania bazarów handlowych i sposobów przeciwdziałania "dzikim" stoiskom ulicznym. Pomagaliśmy kupcom zrzeszonym w stowarzyszeniu ale nie tylko im. Współpracowaliśmy z Zarządem Miasta Stołecznego Warszawy z czego jesteśmy bardzo zadowoleni i wciąż dokładamy wszelkich starań, aby ta współpraca układała się jak najlepiej.
Coraz częściej mamy styczność z międzynarodowymi organizacjami, wymieniamy doświadczenia z naszych lokalnych ośrodków handlu, podczas dyskusji powstają nowe idee i wspólne cele. Chętnie włączamy się do działalności charytatywnej - najbardziej potrzebującym pomagamy poprzez działanie.
Poniżej przedstawiamy skrót najważniejszych wydarzeń z życia Stowarzyszenia i zapowiedź najbliższych imprez. Mamy nadzieję, że wieść o aktualizowaniu strony internetowej szybko się rozniesie i znów będziecie Państwo tutaj z nami.
Panel dyskusyjny: wpływ handlu na rozwój społeczeństw W przyszłości
Nawiązaliśmy kontakt z dr Haliną Połęską z Katedry Polityki Agrarnej i Marketingu Wydziału Nauk Ekonomicznych ESSG w Warszawie, która zajmuje się handlem targowiskowym i przygranicznym. Chcemy przeprowadzić panel dyskusyjny z udziałem dr Połęskiej, przedstawicielami Uniwersytetu i członkami stowarzyszeń kupieckich z Krakowa, którzy w tym roku obchodzą 600-lecie istnienia. Tematów panelowych będzie kilka: handel w czasach starożytnych, handel polski, handel przygraniczny, handel współczesny. Planujemy stworzyć możliwość dyskusji panelowej o wpływie handlu na rozwój społeczeństw.
Kapela regionalna na Bakalarskiej 2009-04-25
Od godziny 9 rano na targowisko przy Bakalarskiej zacznie rozbrzmiewać muzyką kapel wiejskich a wytrawni tancerze pokażą "jak to drzewiej bywało". Czyli realizując założenia Naszego Rynku, znów spotkamy się ze sztuką i kulturą dawną. W najbliższym czasie planujemy też Dni Czerniakowskie, Dni Kultury Ciechanowskiej i Dni Kultury Arabskiej. Już dziś serdecznie zapraszamy!
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
Nowy Rynek i nowe targowisko przy Bakalarskiej 11 rok 2008
Nowy Rynek Sp. z o.o. założyła grupa kupców z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Drobnej Wytwórczości. Już na kilka lat przed powstaniem spółki kupcy starali się o odpowiedni teren, aby stworzyć targowisko na wzór starych rynków miejskich. W październiku 2008 r. spółka wydzierżawiła teren przy Bakalarskiej 11. Od grudnia 2008 r. trwają prace nad przystosowaniem nowoczesnych warunków do starego stylu targowisk. Nowy bazar ma być nie tylko miejscem handlu, ale też promocją kultury kupieckiej i tradycji handlowej różnych regionów Polski.
Targowisko przy Bakalarskiej 11 jest czynne dla kupujących od 28 marca. Na hucznym otwarciu przygrywała kapela kurpiowska, a twórcy ludowi z regionu Kurpii wystawiali swoje wyroby.
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
Pokaz wyrobów przedsiębiorców i impreza charytatywna Kupcy Dzieciom 2008-12-11
Obok pokazu wyrobów stowarzyszonych w OSKiDW kupców, w Pałacu Kultury i Nauki odbyła się impreza charytatywna pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy pani Hanny Gronkiewicz-Waltz i Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego. Ponad 130 wychowanków z pięciu domów dziecka bawiło się na koncercie Majki Jeżowskiej, dzieci otrzymały też paczki z zabawkami i słodyczami.
Współorganizatorem imprezy była fundacja Nasze Dzieci. Jej założycielka, aktorka Ewa Gorzelak poprowadziła loterię na rzecz dzieci z chorobą nowotworową. Uzbierane w ten sposób pieniądze zasiliły konto fundacji.
Wśród gości można było zobaczyć przedstawicieli władz lokalnych, posłów i sponsorów. Byli obecni m.in. poseł Andrzej Halicki, przedstawiciel Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy pan Vice Prezydent Włodzimierz Paszyński, przedstawiciel wojewody pan Przemysław Zaboklicki, przedstawiciele dzielnic Warszawy: Burmistrz Ryszard Modzelewski i Jerzy Kowaliszy. OSKiDW reprezentowała prezes Bożenna Kolba, która wspomina wydarzenie z wielkim sentymentem.. - Te dzieci otrzymały wyjątkową okazję spotkania i rozmowy z ludźmi na wysokich szczeblach. Mówiły mi potem, że dla nich był to pierwszy raz w życiu, gdy mieli "choinkę" poza świetlicą domu dziecka, były pod wielkim wrażeniem - mówi Prezes Bożenna Kolba - Przekonałam się, że tego typu imprezy są naprawdę ważne i na pewno będziemy je powtarzać.
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
wsk zobacz fotogalerię...
Międzynarodowe spotkanie stowarzyszeń kupieckich 2008-11-19
Zebranie odbyło się w Warszawie. Wśród gości pojawili się reprezentanci międzynarodowych organizacji pozarządowych działających m.in. na rzecz praw człowieka i praw pracowniczych. Spotkanie zaplanowano po to, by rozmawiać o doświadczeniach na temat relacji organizacji kupieckich z lokalnymi władzami. Dyskutowano o tym, czy drobni kupcy i sprzedawcy chcą należeć do organizacji reprezentujących ich interesy.
Razem z przedstawicielami innych stowarzyszeń byliśmy na targowiskach warszawskich: na ulicy Wołoskiej, przy Halach Banacha, na Jarmarku Europa. Byliśmy też w siedzibie Straży Miejskiej, aby rozmawiać na temat dzikiego handlu na ulicach.
Do Warszawy przyjechali wysłannicy organizacji pozarządowych z RPA, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Szwecji. W roku 2009 OSKiDW zaprosi przedstawicieli tych państw ponownie do Polski, a zarząd stowarzyszenia odwiedzi Anglię.
Spotkanie zorganizowała niemiecka Fundacja im. Friedricha Eberta.
kliknij, żeby powiększyć... kliknij, żeby powiększyć... kliknij, żeby powiększyć...
Seminarium biznesowe "Polska-Turcja: potencjał rozwoju handlu i współpracy gospodarczej". 2008-10-28
Spotkanie w hotelu Mariott w Warszawie było doskonałą okazją nawiązania współpracy z rynkiem tureckim, z którego skorzystało dwustu przedsiębiorców z obu krajów, przedstawiciele rządów i organizacji gospodarczych.
Honorowy Patronat nad konferencją objęli: polski Wicepremier i Minister Gospodarki Waldemar PAWLAK i turecki Minister Stanu Kürşad TÜZMEN.
Spotkanie stowarzyszeń kupieckich w Łodzi październik 2008
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczości miało zaszczyt uczestniczyć w konferencji, której tematem był ład i porządek w aglomeracjach miejskich w obliczu nielegalnego handlu. Do Łodzi zaprosiła nas Rada Kupców działająca przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Na spotkanie przybyła również pani poseł Hanna Zdanowska. W efekcie konstruktywnych rozmów przedstawiciele stowarzyszeń wystosowali List Otwarty Organizacji Kupieckich do Rządu Polskiego i Parlamentarzystów RP z apelem o podjęcie szybkich działań legislacyjnych, które umożliwią walkę z nielegalnym handlem. (3 listopad 2008)
Opłatek wigilijny dla bezdomnych 2007-10-02
Stowarzyszeni kupcy z kilku warszawskich targowisk przygotowali kolację na targowisku przy Halach Banacha. Świąteczny posiłek, bożonarodzeniowy nastrój ale przede wszystkim sam gest szczodrości wywołały wiele emocji wśród zaproszonych. Były łzy wzruszenia, podziękowania i wielka radość obdarowujących i obdarowywanych. Z lokalnych władz na kolację przybył m.in. poseł Andrzej Halicki, który ze szczególną uwagą i troską wysłuchał problemów bezdomnych.
Tego dnia rozdaliśmy około 200 paczek żywnościowych.
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
kliknij, żeby powiększyć...
wsk zobacz fotogalerię...
Międzynarodowa konferencja dla samorządów pod patronatem Ministra Rozwoju Regionalnego we Wrocławiu 2007-10-4/5
Tematem konferencji zorganizowanej przez Dolnośląską Izbę Gospodarczą i Urząd Miejski Wrocławia był wpływ handlu na funkcjonowanie i rozwój dużych miast. Doświadczeniami dzielili się m.in. przedstawiciele Lyonu, Liverpoolu, Berlina i Augsburga. Konferencji towarzyszyły dwie wystawy: "Jak handlowano przed wiekami" oraz "Żywiciele miasta - 300 lat tradycji".
Walne Zgromadzenie Członków 2007-10-02
Informujemy, iż Walne Zgromadzenie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Drobnej Wytwórczości odbędzie się w dniu 17. października (środa) o godz. 18.00.
Obrady będą miały miejsce w budynku XXI Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja, ul. Grójecka 93 (wejście od ul. Banacha).
Pożegnanie z Jarmarkiem Europa 2007-06-23
Stowarzyszenie Grupa Studnia O. zaprasza na Jarmark opowieści. Celem wydarzenia jest artystyczne zaakcentowanie chwili pożegnania się ze Stadionem, przywołanie żywych opowieści z jego dziejów i wspólna zabawa.
Czas: środa, 27 czerwca, godz. 18.00
Miejsce: Stadion X-lecia (wejście od strony Wisły - pod tablicą Jarmark Europa).
Wstęp wolny.
wsk program imprezy...
Stadionowi kupcy także we Włochach 2007-06-13
Tu jest miejsce nawet dla pięciu tysięcy kupców
źródło: Rzeczpospolita, 13.06.2007
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczości - jedno z trzech stowarzyszeń działających na Stadionie Dziesięciolecia - chce stworzyć przy ul. Instalatorów Polskie Miasteczko Kupieckie.
wsk więcej w Życiu Warszawy...
OSKiDW w obronie miejsc pracy kupców ze Stadionu 2007-04-19
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczości po raz kolejny staje w obronie miejsc pracy kupców z Jarmarku Europa. Prezes Bożenna Kolba spotkała się z handlującymi na Stadionie X-lecia.
wsk więcej w Gazecie Wyborczej...
Koncert kolęd na Białołęce 2007-01-14
W niedzielę 14. stycznia w kościele Najświętszej Marii Panny Matki Pięknej Miłości odbył się koncert kolęd w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk". Wśród licznie zgromadzonych mieszkańców na widowni znaleźli się także przedstawiciele władz Warszawy i władze dzielnicy. Było to duże wydarzenie artystyczne i duchowe w życiu Białołęki. Organizatorem koncertu był Zarząd i Rada Dzielnicy Białołęki, zaś głównym sponsorem - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczości.
wsk zobacz fotogalerię...
Pełnomocnik Prezydenta Warszawy ds. targowisk - nasze propozycje 2006-12-15
Kupcy warszawscy nie chcą ustawić się po zasiłki dla bezrobotnych, chociaż część z nich już się po nie wybiera; kupcy warszawscy nie chcą demonstrować na ulicach, chociaż część z nich już to rozważa; kupcy warszawscy nie chcą wyjeżdżać za granicę, chociaż część z nich kupiła już bilety. Kupcy warszawscy pytają nas: jak długo jeszcze będą traktowani jak ... dotąd?

W liście do Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczości przedstawia propozycję powołania prezydenckiego pełnomocnika do spraw targowisk

wsk więcej...
Uchwała Zarządu OSKiDW 2006-11-28
WYBRALIŚMY!
Wybraliśmy, ale czy wygraliśmy?
Część z nas głosowała na Kazimierza Marcinkiewicza i może czuć się przegrana. Część z nas głosowała na Hannę Gronkiewicz-Waltz i może czuć się wygrana.
Ale czy na pewno?
wsk więcej...
Spotkanie z kandydatką na prezydenta stolicy Hanną Gronkiewicz-Waltz 2006-11-17
17 listopada odbyło się zorganizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczości spotkanie wyborcze z kandydatką na urząd prezydenta Warszawy - Hanną Gronkiewicz-Walz. Spotkanie miało charakter roboczy: zgromadzeni kupcy z wielu warszawskich bazarów - członkowie OSKiDW chcieli się dowiedzieć, jak kandydatka PO odnosi się do postulatów kupieckich, a zwłaszcza jak będzie podtrzymywać lub kontestować obietnice swego konkurenta - Kazimierza Marcinkiewicza.
wsk więcej...
Uchwała Zarządu w sprawie wyborów samorządowych 2006-11-03
12 listopada 2006 roku odbędą się wybory do władz samorządowych. Wybory bardzo istotne dla społeczności lokalnych - czyli dla mnie, dla Ciebie, dla nas. Ważniejsze - być może dla naszego środowiska - od wyborów parlamentarnych i prezydenckich.
Dlatego apelujemy - weźcie w nich udział. Nieobecni nie mają racji, ale też nieobecni nie mają moralnego tytułu do późniejszych pretensji. Jak sobie pościelimy, tak się wyśpimy!
Samorząd to nie jest wielka polityka. Ci ludzie jednak decydować będą przez 4 lata jak ma wyglądać Twój dom, Twoja ulica, Twój dojazd do pracy, Twój bazar, Twoje miejsce pracy, a zatem los Twojej rodziny.
wsk więcej...
Kazimierz Marcinkiewicz na targowisku Banacha 2006-10-29
Na zaproszenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Drobnej Wytwórczości, 29 X p.o. prezydenta Warszawy Kazimierz Marcinkiewicz odwiedził kupców warszawskich. Premier miał okazję poznać warunki pracy na targowiskach i stan ich infrastruktury.
wsk więcej...
Spotkania z kandydatami na Prezydenta m.st. Warszawy - c.d. 2006-10-26
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczości organizuje cykl spotkań z kandydatami na Prezydenta m.st. Warszawy, radnych Sejmiku Wojewódzkiego, radnych Rady Warszawy i radnych dzielnic w wyborach ogłoszonych na dzień 12 listopada 2006 roku.
Najbliższe - z Kazimierzem Marcinkiewiczem.

Jeśli jesteś zadowolony z jakości i stabilizacji swego miejsca pracy - nie przychodź!
Jeśli chcesz, by coś zależało również od Ciebie - przyjdź koniecznie!
Nieobecni nie mają racji.

Z ostatniej chwili: dostępna jest już obszerna multimedialna relacja ze spotkania.

wsk szczegóły...
Spotkanie z Hanną Gronkiewicz-Waltz 2006-10-20
W dniu 20 października 2006 roku w Domu Dziennikarza w Warszawie odbyło się spotkanie z kolejnym kandydatem na prezydenta Warszawy, w którym wzięli udział warszawscy kupcy.
Tym razem gościem spotkania była poseł Hanna Gronkiewicz-Waltz - kandydatka Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP na prezydenta stolicy.
wsk szczegóły...
Podziel się chlebem! 2006-10-17
Z inicjatywy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Drobnej Wytwórczości, na targowisku przy Hali Banacha odbyła się zbiórka datków na na walkę z głodem. Akcja odbyła się w dniach 14. i 16. października w ramach światowego dnia walki z głodem. 22 października - ciąg dalszy!
wsk więcej...
Spotkania z kandydatami na Prezydenta m.st. Warszawy oraz radnych 2006-10-17

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczości organizuje cykl spotkań z kandydatami na Prezydenta m.st. Warszawy, radnych Sejmiku Wojewódzkiego, radnych Rady Warszawy i radnych dzielnic w wyborach ogłoszonych na dzień 12 listopada 2006 roku.
Njabliższe - z Markiem Borowskim.

Jeśli jesteś zadowolony z jakości i stabilizacji swego miejsca pracy - nie przychodź!
Jeśli chcesz, by coś zależało również od Ciebie - przyjdź koniecznie!
Nieobecni nie mają racji.

Z ostatniej chwili: dostępna jest już obszerna multimedialna relacja ze spotkania.

wsk szczegóły...
Spotkanie z kupcami z Jarmarku Europa 2006-08-23
23. sierpnia w szkole przy ulicy Białostockiej odbyło się spotkanie zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Drobnej Wytwórczości z kupcami z Jarmarku Europa. Na spotkanie przybyło ponad 200 osób. Gośćmi spotkania byli radni Warszawy i politycy różnych ugrupowań.
wsk więcej...
Nadzwyczajne Walne Zgomadzenie Członków Stowarzyszenia 2006-07-28
28 lipca 2006 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgomadzenie Członków Stowarzyszenia. Oceniono pracę zarządu stowarzyszenia w ostatnich miesiącach. Podjeto m.in. uchwały o zmianie statutu, zmianach w składzie władz oraz poparciu działań Zarządu na rzecz stworzenia Polskiego Miasteczka Kupieckiego.
wsk więcej...
Spotkanie z warszawskimi politykami 2006-07-07
6 lipca 2006 roku w sali liceum im. Kołłątaja na Ochocie odbyło się spotkanie kupców z bazaru przy ulicy Banacha z politykami. W spotkaniu uczestniczyli i zabierali głos były prezydent Warszawy - Marcin Święcicki, była poseł - Mirosława Kątna oraz przewodniczący Klubu Radnych PO dzielnicy Ochota - Piotr Żbikowski. Obecni byli również radni Ochoty z innych ugrupowań politycznych. "Cieszę się, że wreszcie siadamy do stołu" - powiedziała prezes Stowarzyszenia Bożenna Kolba.
wsk więcej...
Dzień demokracji - debata wyborcza 2006-06-04
Czego powinniśmy wymagać od rządzących Warszawą? Niedzielna debata Partii Demokratycznej przyniosła niespodziewaną odpowiedź: nasi włodarze powinni być przede wszystkim odważni.
W debacie zorganizowanej w rocznicę pierwszych po wojnie wolnych wyborów wzięła udział liczna reprezentancja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Drobnej wytwórczości.
wsk więcej...
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia 2006-05-07
7 maja 2006 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Drobnej Wytwórczości. W jego trakcie:
1) udzielono absolutorium władzom Stowarzyszenia;
2) uchwalono statut w nowym brzmieniu (obecnie w rejestracji sądowej);
3) uchwalono regulaminy Walnego Zgromadzenia Członków/delegatów, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia.
Regulaminy są prawomocne jako wewnętrzne dokumenty Stowarzyszenia.
wsk więcej...
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia 2005-11-22
22.listopada 2005 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Drobnej Wytwórczości. W trakcie obrad wybrano władze Stowarzyszenia - Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.
wsk więcej...

wsk do początku strony...