LOGO
foto foto Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczości
ul. Bakalarska 11, 02-212 Warszawa
do korespondencji ul.Sękocińska 13 lok.4, 02-313 Warszawa
tel.: (22) 846 07 34, (22) 846 51 79 fax: (22) 868 05 41, e-mail: adres
foto foto
Działalność
wsk nasze cele
wsk aktualności
wsk naszym zdaniem
wsk fotogaleria
Stowarzyszenie
wsk władze
wsk statut, regulaminy
wsk kontakt
wsk jak wstąpić?
wsk nr konta
Warto zajrzeć
wsk media o kupcach
wsk ważne linki
Na walnym zebraniu w dniu 7.04.2014 został wyrany zarząd.
WŁADZE STOWARZYSZENIA

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes:

Wiceprezes, skarbnik:

Członek zarządu:

wsk Bożenna Kolba

Dariusz Sokołowski

Marek Kurkus


Bożenna Kolba
Bożenna Kolba Pomysłodawczyni i orga- nizatorka Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Drobnej Wytwórczości.

Do 1988 roku urzędnik samorządowy - zajmowała kierownicze stanowiska w Wydziale Gospodarki Miesz- kaniowej. Bezpartyjna.
Od 1989 roku prowadzi własną działalność gospodarczą, udzielając się równocześnie na niwie społecznej i charytatywnej.

Prezes Klubu Kultury Biznesmena.
Prezes Zrzeszenia Kupców i Producentów "Przyszłość".

Za swoje działania charytatywne wyróżniona licznymi nagrodami i wyróżnieniami m. in. Certyfikatem Burmistrza Ochoty dla najbardziej hojnego ofiarodawcy dla dzieci potrzebujących pomocy.